Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu d.zdeno.cz

 
Ďurica Zdenko
Rumjancevova 860/27, Liberec I, Staré Město, 460 01
IČO 87376571
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku
 

Č.u:     670100 - 2208470035/6210  
Email:   d@zdeno.cz
Telefon:+420 723 100 377

Kupující, který kupuje u nás v obchodě, automaticky souhlasí s těmito podmínkami:

 

  1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Odesláním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

1.1.Objednávka se stává závaznou její odesláním. Objednáním podpisujete kupní smlouvu s našim obchodem a v souladu s § 588 a § 614 Občanského zákoníku

Ceny
Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Poplatek za dopravu je specifikován v “Ceny dopravy”.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách přijetí objednávky.
Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.

1.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vyplněním registračního formuláře, či objednávky v rámci internetového obchodu d.zdeno.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Vyřízení objednávky
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů.
Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Způsob platby

Platbu za objednané zboží je možno realizovat dobírkou, kdy úhrada ceny  probíhá v hotovosti při převzetí zboží od společnosti Česká pošta, nebo bez dobírky převodem peněz na účet.


Expediční lhůta
Termín dodání obvykle do tři pracovních dnů po České republice. U zásilek na Slovensko je nutné připočíst jeden den. Podmínkou je objednání do 15:00.
Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

Forma zásilky
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice)
Pokud ano, je nutné zkontrolovat, zda-li je také poškozeno také zboží v dodávce.
Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Podmínkou kladného vyřízení takové reklamace je však doložení záznamu o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem.
Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit e-mailem na adresu  d@zdeno.cz   nebo poštou prodávajícímu.

Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit je v plné míře.

Nevyzvednutí zboží bude považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle § 53 odst.10 Občanského zákoníku. Při nevyzvednutí zboží následující objednávka bude akceptována pouze formou platby předem převodem na účet.


Náklady a škodu, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného a nebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu kupující.

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a se symboly ošetřování výrobku, které jsou součástí výrobku.

1.3.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.


2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)
Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.
Pokud se tak rozhodne, musí být zboží vráceno v originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a faktury doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží musí být odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího. Prodávajícím bude zboží překontrolováno a při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude vyplacena částka za zboží převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy (§ 53 odst. 10 OZ). V případě, že se rozhodnete pro další nákup, částka za vrácené zboží je započtena proti novému nákupu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Náklady za poštovné, spojené s vrácením zboží nese zákazník.

 

3. ZÁRUKA A REKLAMACE
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Standardní záruční doba je 24 měsíců a vztahuje se na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.     Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady způsobené chybným užíváním a/nebo  manipulací, následnými technologickými úpravami na zboží (např. barvením, potiskem, výšivkami apod.), nesprávným ošetřováním zboží v rozporu s instrukcemi pro údržbu (např.nevhodná teplota praní, žehlení, nevhodné chemické čištění a pod.). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným užíváním výrobku nebo, nebo nesprávnou manipulací a skladováním


Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu d@zdeno.cz
b) doporučeným dopisem na adresu: Ďurica Zdeno, Rumjancevova 860/27, Liberec I, Staré Město, 460 01.

 

 4. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Prodávající se zavazuje respektovat Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.

 

Obchodní podmínky jsou v platnosti od 01.10.2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

5.  CENA DOPRAVY                                                

Zboží zasíláme Českou poštou. Do 2000,- Kč si poštovné hradí zákazník a od 2000,- Kč hradí dopravu prodejce. Zboží je možno poslat Českou poštou jako :


  1. obchodní balík s dobírkou - ( dodací lhůta do 3 pracovních dnů)  cena - 140,- Kč
  2. doporučeně s dobírkou - ( dodací lhůta do 3 pracovních dnů)  cena - od 100,- Kč do 110,- Kč  podle velikosti a váhy objednávky     
  3. obchodní balík bez dobírky -  ( dodací lhůta 2 pracovní dny od přijetí platby na účet ) cena - 90,- Kč
  4. doporučeně bez dobírky - (dodací lhůta 3 - 5 dnů od přijetí platby na  účet ) cena - 50,- Kč
  5. doprava na Slovensko - (úhrada jen převodem předem na účet) cena - 250,- Kč

 

 

 

 

 

 
Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky